สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย

ขยายโควตาส่งออกข้าวอินทรีย์ไปอียูเป็น 5000 ตัน จูงใจผู้ประกอบการ ชาวนา

ข่าวเศรษฐกิจ

ครม.มีมติขยายปริมาณจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปอียูแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 10 เพิ่มแรงจูงใจผู้ประกอบการหนุนเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ คาดปีหน้าการบริโภคข้าวโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 หรือมีปริมาณ 487.81 ล้านตัน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องของการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (อียู) ว่า ครม.มีมติให้ขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (อียู) แก่ผู้ประกอบการค้าขายข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP (ข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี) แบบครบวงจร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

โดยขยายปริมาณการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นร้อยละ 25 หรือ 5,000 ตัน จากเดิมร้อยละ 10 หรือ 2,000 ตัน ของปริมาณโควตาทั้งหมด ภายในปี 2564 เพื่อให้ปริมาณข้าวอินทรีย์มีตลาดรองรับตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และหวังเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในโควตาร้อยละ 10 แรก สามารถส่งออกข้าวชนิดใดก็ได้ตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป ส่วนผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในโควตาที่เกินร้อยละ 10 จะต้องใช้โควตาเพื่อการส่งออกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand หรือ ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของประเทศปลายทางเท่านั้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2560/2561 โดยมีกระทรวงพาณิชย์จัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปให้กับโครงการจำนวน 2,000 ตัน หรือ ร้อยละ 10 ของปริมาณโควตาทั้งหมด สำหรับเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์กับกลุ่มเกษตรกร

โดยมีผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งสิ้น 28 ราย ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) และรับซื้อข้าวจากเกษตรกร แบ่งเป็น ข้าวอินทรีย์จากเกษตร 60 กลุ่ม มีปริมาณข้าวเปลือก 1,716.32 ตัน ข้าว GAP จากเกษตรกร 14 กลุ่ม มีปริมาณข้าวเปลือก 4,975.15 ตัน รวมทั้งสิ้นเป็นเกษตรกร 74 กลุ่ม ปริมาณข้าวเปลือก 6,691.47 ตัน

ขณะที่ มีผู้ประกอบการค้าข้าว 9 ราย ได้รับการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ปริมาณ 2,000 ตัน โดยส่งออกข้าวปริมาณ 1,962.36 ตัน (ร้อยละ 98) คงเหลือ 37.64 ตัน ซึ่งส่วนที่เหลือนี้จะนำไปรวมเป็นโควตากองกลางสำหรับการจัดสรรต่อไป

อีกด้านหนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แบ่งชนิดของข้าวในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวที่ผ่านการเตรียมความพร้อม (T1) ข้าวที่ผ่านระยะปรับเปลี่ยนแล้ว (T2) และข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (T3) ซึ่งพบว่า ตั้งแต่ปี 2561-2564 จะมีข้าวอินทรีย์ที่โครงการรวมกันถึง 997,000 ตันข้าวเปลือก

นบข. เห็นชอบขยายปริมาณจัดสรรโควตา สั่งพาณิชย์-เกษตรประเมินผลผลิต-ส่งออกรายปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และเป็นเป้าหมายโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560/2561 และเห็นชอบการขยายปริมาณการจัดสรรโควตาดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสัดส่วนโควตาที่เหมาะสมตามการประเมินผลผลิตข้าวในโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถิติการส่งออกข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ประมวลได้เป็นรายปีต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีรายงานสถานการณ์ข้าวโลก ปี 2561/2562 ตามที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา หรือ USDA คาดการณ์ ณ สิ้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า ผลผลิตข้าวโลก จะมีปริมาณ 487.57 ล้านตัน ลดลงจากปีการผลิต 2560/2561 ร้อยละ 0.20 เนื่องจากคาดว่า ผลผลิตข้าวของจีน อินเดีย และปากีสถาน จะมีปริมาณลดลงจากปีก่อนหน้าร้อละ 0.20 และจีนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทนข้าว เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง

ขณะที่ การบริโภคข้าวโลกปี 2562 จะมีปริมาณ 487.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.31 จากปี 2561 เนื่องจากประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสต็อกข้าวโลก ปลายปี 2562 จะมีปริมาณ 143.57 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.17 จากปลายปีนี้

สำหรับการส่งออกช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-21 ส.ค. 2561) พบว่า อินเดียส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ในปริมาณ 7.98 ล้านตัน รองลงมาคือ ไทย ส่งออก 6.81 ล้านตัน เวียดนาม 4.65 ล้านตัน ปากีสถาน 2.08 ล้านตัน และสหรัฐฯ 1.94 ล้านตัน

โดยราคาข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญ พบว่า ราคาส่งออกข้าวสารของ The Rice Trader ณ วันที่ 27 ส.ค. 2561 ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ปากีสถานและเวียดนาม ขายที่ตันละ 395 ดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 390 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ไทย 385 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ส่วนข้าวหอม อินเดียขายตันละ 1,080 ดอลลาร์สหรัฐ ไทยขายตันละ 818 ดอลลาร์สหรัฐ เวียดนามตันละ 525 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ราคาส่งออกข้าวไทยส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ระหว่างส่งมอบข้าวเอกชนและมีคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มเติมจากภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวลดลงเนื่องจากผู้นำเข้ารอประเมินผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่

คาดปี 2561/2562 ราคาข้าวทรงตัว ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลิอาจปรับตัวลดลง

สำหรับการเพาะปลูกข้าวไทยปี 2561/2562 รอบที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่ 1 จำนวน 58.21 ล้านไร่ ขณะที่เพาะปลูกแล้ว 48.22 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.84 ของเป้าหมาย และมีการเก็บเกี่ยวแล้ว 3.51 ล้านไร่ ทั้งนี้ หลายจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เช่น พิษณุโลก พิจิตร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ต้นข้าวขาดน้ำในแปลงนามีวัชพืชมาก ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวรอบที่ 2

ส่วนการเพาะปลูก รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าว จำนวน 12.21 ล้านไร่ เกษตรกรจะเพาะปลูกช่วงเดือน พ.ย. 2561-เม.ย. 2562 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/2562 รอบที่ 1 มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว 3.37 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.25 ของเป้าหมาย ที่มี 4 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 46.18 ล้านไร่

ด้านสถานการณ์ราคาข้าว พบว่า ส่วนใหญ่ทรงตัวใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และปรับตัวตามความต้องการของตลาดและปริมาณข้าว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์ตันละ 17,500 บาท

นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานสถานการณ์ราคาข้าว ณ วันที่ 6 พ.ย. ระบุว่า ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1 ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์หอมปทุมธานี 1 หจก.โพธิบูรพ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ราคา 10,500 บาท/ตัน ส่วน ความชื้น 25 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์หอมปทุมธานี 1 หจก.โพธิบูรพ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ราคา 9,000 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม ) จากท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น ราคา 15,000 บาท/ตัน ตลาดกลางพืชไร่ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ราคา 16,000 บาท/ตัน โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ราคา 16,500 บาท/ตัน โรงสีกิจทวียโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร ราคา 16,800 บาท/ตัน โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ ราคา 17,500 บาท/ตัน โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ราคา 17,000 บาท/ตัน และ โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ราคา 15,000 บาท/ตัน

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105 (ต้นข้าว 35 กรัม) เป็นราคาข้าวใหม่ ส่วนข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 (ต้นข้าว 35 กรัม) จ.สุรินทร์ และ จ.อำนาจเจริญ ราคาสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการมากขึ้น และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 (ต้นข้าว 35 กรัม) จ.ยโสธร ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ และคลิปแหล่งที่มาจากเว็บไซด์ VOICE TV 21
post : พุธ  ที่ 7  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10:58:35 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบ้าน
 ประกันภัยรถยนต์
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตกรุงไทย เคทีซี KTC CreditCard
สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย เคทีซี วีซ่า KTC Credit Card เพียงมีรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
บริการชำระค่าสาธณูปโภค/บริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ที่การไฟฟ้านครหลวง,ส่วนภูมิภาค,ทีโอที ทุก 1,000 คะแนนใช้แทนเงินสด100 บาท
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม

ฮอตฮิตประจำสัปดาห์

บ้านมือสองเงินเหลือ
ลงโฆษณาฟรี
ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้