Update 16-11-18 เวลา 09:36 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 18,900.00 19,000.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 18,555.84 19,500.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 19,222.88 n/a ทองรูปพรรณ 90% 16,700.26 n/a ทองรูปพรรณ 80% 14,844.67 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,353.16 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,488.48 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 16-11-18 เวลา 10:55:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 35.96 แก๊สโซฮอล์ 91 28.58 แก๊สโซฮอล์ 95 28.85 แก๊สโซฮอล์ E20 25.84 แก๊สโซฮอล์ E85 20.64 ดีเซล 29.29 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 32.89 แก๊ส NGV 16.13 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้