Update 23-03-19 เวลา 09:18 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 19,600.00 19,700.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 19,253.20 20,200.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 19,950.56 n/a ทองรูปพรรณ 90% 17,327.88 n/a ทองรูปพรรณ 80% 15,402.56 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,671.52 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,746.20 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 16-03-19 เวลา 10:01:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 36.26 แก๊สโซฮอล์ 91 28.58 แก๊สโซฮอล์ 95 28.85 แก๊สโซฮอล์ E20 25.84 แก๊สโซฮอล์ E85 20.64 ดีเซล 27.29 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 30.89 แก๊ส NGV 16.23 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้