Update 18-01-19 เวลา 15:45 น. (ครั้งที่ 2) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 19,250.00 19,350.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 18,904.52 19,850.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 19,586.72 n/a ทองรูปพรรณ 90% 17,014.07 n/a ทองรูปพรรณ 80% 15,123.62 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,504.76 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,609.76 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 18-01-19 เวลา 10:55:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 33.76 แก๊สโซฮอล์ 91 26.08 แก๊สโซฮอล์ 95 26.35 แก๊สโซฮอล์ E20 23.34 แก๊สโซฮอล์ E85 19.34 ดีเซล 25.69 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 29.29 แก๊ส NGV 16.06 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้